Razvoj Instituta informacijskih znanosti v Mariboru IZUM trenutno najbolj zavirata prostorska stiska in energetska
neučinkovitost obstoječih prostorov. Za visokotehnološko opremo, s katero upravlja IZUM, in za ustrezne standarde
varnosti pri delu postaja prostor premajhen, zaradi starosti stavbe pa je potrebna tudi energetska sanacija.

Izvedba projekta »DOZIDAVA K OBJEKTU IZUM IN ENERGETSKA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA« bo posledično prinesla:

 • nujno potrebne nove delovne prostore zaposlenim in
 • energetsko sanacijo dotrajanega obstoječega objekta.
Prostori prihodnosti
Aktualne novice
 • Sreda, 21. oktober 2015

  Projekt »Dozidava k objektu IZUM in energetska ...

  Institut informacijskih znanosti (IZUM) je pred dobrim letom dni začel projekt »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta«. Dela so zdaj v polnem zamahu in devetdeset odstotkov celotne investicije, ki bo zagotovila ustreznejše pogoje za opravljanje dejavnosti, višjo kakovost storitev, več delovnih mest in energetsko sanacijo obstoječe stavbe, smo že realizirali.

  Trenutno potekajo dela na notranjih inštalacijah, montaža dvigal, pleskanje in druga dela v novem objektu, medtem ko je energetska sanacija obstoječega objekta praktično zaključena. V novembru je predviden še tehnični pregled, s katerim se bo začelo še zadnje formalno dejanje projekta »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta.«
  Uspešna ...

 • Četrtek, 27. avgust 2015

  PROSTORI PRIHODNOSTI - »DOZIDAVA K OBJEKTU IZUM ...

  Napredovanje del v okviru projekta "Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta" poteka skladno z načrtom.

 • Torek, 16. junij 2015

  LIKOF

  Maribor, 16. junij - Obeležitev tretje gradbene faze po starem običaju

  Glavni izvajalec projekta "Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta", Strabag d.o.o., je na objektu IZUM priredil manjšo slovesnost  "likof", ki se po starem običaju priredi, ko objekt doseže tretjo gradbeno fazo, oziroma je zgrajen do strehe. S tem so večja gradbena dela na prizidku zaključena, pospešeno pa se že izvajajo elektroinstalacijska ...

 • Ponedeljek, 23. februar 2015

  PROSTORI PRIHODNOSTI - »DOZIDAVA K OBJEKTU IZUM ...

  Februar 2015 – V okviru projekta Instituta informacijskih znanosti IZUM »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta« gradnja, ki dolgoročno predstavlja pomembno investicijo za še bolj kakovosten in učinkovit razvoj integriranih knjižničnih informacijskih sistemov ter sistemov za spremljanje raziskovalne dejavnosti, napreduje.

  Projekt celostno predvideva ustvarjanje ustreznejših pogojev za opravljanje dejavnosti, višje kakovosti storitve, več delovnih mest in kot poglavitno energetsko sanacijo obstoječe stavbe, tudi z zamenjavo oken in nekaterih drugih delov objekta, ki bodo stavbo IZUM preoblekli v varčno nosilko razvoja integriranih knjižničnih informacijskih sistemov in informacijskih sistemov za spremljanje ...

 • Ponedeljek, 19. maj 2014

  Postavitev temeljnega kamna ob pričetku gradnje

  Institut informacijskih znanosti s simbolno postavitvijo temeljnega kamna in slovesno prireditvijo ob tej priložnosti s sodelavci obeležil vstop v prostor prihodnosti.

  Moderni informacijski sistemi postajajo v sodobnem in tehnološko vse bolj naprednem svetu vedno bolj zahtevni. Zagotavljanje kontinuirane podpore za več kot sedemsto knjižnic in skoraj tri tisoč knjižničarjev ter preko sedemsto tisoč končnih uporabnikov knjižničnega informacijskega sistema je tudi zato še toliko bolj odgovorno poslanstvo, ki ga opravlja Institut informacijskih ...

NAMEN
Namen projekta je zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Obenem bo projekt posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev.
FINANCIRANJE
Operacijo sofinancirajo: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport; Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; IZUM. Vrednost celotnega projekta je 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 7,2 milijona evrov.
BOLJŠI POGOJI
Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževanja. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme.
CILJ NALOŽBE
Dvig raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a, krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, umeščenost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture.
DOMAČA STRAN: www.izum.si
E-POŠTA: izum@izum.si
INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, MARIBOR
PREŠERNOVA ULICA 17, 2000 MARIBOR
TELEFON (CENTRALA): 00 386 (0)2 2520 331
FAKS: 00 386 (0)2 2524 334