Novinarska konferenca ob pričetku projekta

Ponedeljek, 19. maj 2014

Z investicijo do ustreznejših pogojev za opravljanje dejavnosti, višje kakovosti storitev, več delovnih mest in energetske sanacije obstoječe stavbe.

Institut informacijskih znanosti – IZUM tudi uradno inavguriral projekt »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta«, ki pomeni pomembno investicijo za še bolj kakovosten in učinkovit razvoj integriranih knjižničnih informacijskih sistemov in sistemov za spremljanje raziskovalne dejavnosti. Projekt je za IZUM izjemnega pomena tako v slovenskem kot tudi v mednarodnem prostoru. IZUM je danes namreč mednarodno priznan nosilec razvoja integriranih knjižničnih informacijskih sistemov in informacijskih sistemov za spremljanje raziskovalne dejavnosti; gre za enega redkih javnih informacijskih sistemov, ki ga Slovenija »izvaža« v tujino.

Pripeta galerija

Novinarska konferenca ob pričetku projekta (Foto: Luka Penič)
Novinarska konferenca ob pričetku projekta (Foto: Luka Penič)
Novinarska konferenca ob pričetku projekta (Foto: Luka Penič)
Novinarska konferenca ob pričetku projekta (Foto: Luka Penič)
NAMEN
Namen projekta je zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Obenem bo projekt posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev.
FINANCIRANJE
Operacijo sofinancirajo: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport; Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; IZUM. Vrednost celotnega projekta je 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 7,2 milijona evrov.
BOLJŠI POGOJI
Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževanja. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme.
CILJ NALOŽBE
Dvig raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a, krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, umeščenost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture.
DOMAČA STRAN: www.izum.si
E-POŠTA: izum@izum.si
INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, MARIBOR
PREŠERNOVA ULICA 17, 2000 MARIBOR
TELEFON (CENTRALA): 00 386 (0)2 2520 331
FAKS: 00 386 (0)2 2524 334