LIKOF

Torek, 16. junij 2015

Maribor, 16. junij - Obeležitev tretje gradbene faze po starem običaju

Glavni izvajalec projekta "Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta", Strabag d.o.o., je na objektu IZUM priredil manjšo slovesnost  "likof", ki se po starem običaju priredi, ko objekt doseže tretjo gradbeno fazo, oziroma je zgrajen do strehe. S tem so večja gradbena dela na prizidku zaključena, pospešeno pa se že izvajajo elektroinstalacijska in strojna instalacijska dela. 

Pripeta galerija

NAMEN
Namen projekta je zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Obenem bo projekt posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev.
FINANCIRANJE
Operacijo sofinancirajo: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport; Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; IZUM. Vrednost celotnega projekta je 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 7,2 milijona evrov.
BOLJŠI POGOJI
Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževanja. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme.
CILJ NALOŽBE
Dvig raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a, krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, umeščenost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture.
DOMAČA STRAN: www.izum.si
E-POŠTA: izum@izum.si
INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, MARIBOR
PREŠERNOVA ULICA 17, 2000 MARIBOR
TELEFON (CENTRALA): 00 386 (0)2 2520 331
FAKS: 00 386 (0)2 2524 334