Novinarska konferenca ob pričetku projekta

Z investicijo do ustreznejših pogojev za opravljanje dejavnosti, višje kakovosti storitev, več delovnih mest in energetske sanacije obstoječe stavbe.

Institut informacijskih znanosti – IZUM tudi uradno inavguriral projekt »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta«, ki pomeni pomembno investicijo za še bolj kakovosten in učinkovit razvoj integriranih knjižničnih informacijskih sistemov in sistemov za spremljanje raziskovalne dejavnosti. Projekt je za IZUM izjemnega pomena tako v slovenskem kot tudi v mednarodnem prostoru. IZUM je danes namreč mednarodno priznan nosilec razvoja integriranih knjižničnih informacijskih sistemov in informacijskih sistemov za spremljanje raziskovalne dejavnosti; gre za enega redkih javnih informacijskih sistemov, ki ga Slovenija »izvaža« v tujino.

Namen

Namen projekta je zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Obenem bo projekt posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev.

Financiranje

Operacijo sofinancirajo: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport; Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; IZUM. Vrednost celotnega projekta je 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 7,2 milijona evrov.

Boljši pogoji

Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževanja. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme.

Cilj naložbe

Dvig raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a, krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, umeščenost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture.