PROSTORI PRIHODNOSTI - »DOZIDAVA K OBJEKTU IZUM IN ENERGETSKA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA«

Februar 2015 – V okviru projekta Instituta informacijskih znanosti IZUM »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta« gradnja, ki dolgoročno predstavlja pomembno investicijo za še bolj kakovosten in učinkovit razvoj integriranih knjižničnih informacijskih sistemov ter sistemov za spremljanje raziskovalne dejavnosti, napreduje.

Projekt celostno predvideva ustvarjanje ustreznejših pogojev za opravljanje dejavnosti, višje kakovosti storitve, več delovnih mest in kot poglavitno energetsko sanacijo obstoječe stavbe, tudi z zamenjavo oken in nekaterih drugih delov objekta, ki bodo stavbo IZUM preoblekli v varčno nosilko razvoja integriranih knjižničnih informacijskih sistemov in informacijskih sistemov za spremljanje raziskovalne dejavnosti.

Na obstoječem (starem) objektu so zamenjali večine oken in del fasade. Na novo so urejeni prezračevanje, izolacija strehe, instalacija požarnih senzorjev in požarna zaščita po celi zgradbi. Pri gradnji novega objekta pa je zaradi izredno neugodnih vremenskih razmer in obilnih padavin prišlo do precejšnjih težav. Zaradi sprememb v zemljini je bilo treba izvesti zahtevnejšo izvedbo zaščite gradbene jame. Na zahodnem objektu je zato prišlo do spremembe (zmanjšanje za eno kletno etažo). Kljub napetim časovnicam je bila na zahodnem objektu zaključena zaščita gradbene jame in začela se je gradnja objekta. Izkop in zaščita gradbene jame na južni strani sta realizirana v obsegu 80 odstotkov. 

Na podlagi dosedanje realizacije gradbenih del se bo projekt »Dozidave k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta« predvidoma zaključil konec letošnjega leta.
Projekt, ki nosi ime »Prostori prihodnosti«, je za kontinuirano delovanje Instituta informacijskih znanosti izjemnega pomena, saj bo poleg boljših delovnih pogojev za več kot sto petnajst zaposlenih omogočil prostor za vzpostavitev novega računalniškega centra in modernega podatkovnega računalniškega sistema, preko katerih bo zagotavljanje podpore še bolj kakovostno, varno in zanesljivo. Novi prostori bodo tako obenem omogočili nemoteno opravljanje razvojne, raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, ki je prav tako gradnik portfelja dejavnosti samega instituta. 

Prenova bo obenem prispevala k energetski sanaciji obstoječe stavbe, ki zaradi svoje starosti in obdobja, v katerem je bila zgrajena, postaja vse bolj potratna.
Pomen in potencial projekta sta priznali in podprli tudi Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport. Vrednost celotnega projekta  je 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 7,2 milijona evrov.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture«.

Namen

Namen projekta je zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Obenem bo projekt posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev.

Financiranje

Operacijo sofinancirajo: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport; Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; IZUM. Vrednost celotnega projekta je 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 7,2 milijona evrov.

Boljši pogoji

Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževanja. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme.

Cilj naložbe

Dvig raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a, krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, umeščenost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture.