Postavitev temeljnega kamna ob pričetku gradnje

Institut informacijskih znanosti s simbolno postavitvijo temeljnega kamna in slovesno prireditvijo ob tej priložnosti s sodelavci obeležil vstop v prostor prihodnosti.

Moderni informacijski sistemi postajajo v sodobnem in tehnološko vse bolj naprednem svetu vedno bolj zahtevni. Zagotavljanje kontinuirane podpore za več kot sedemsto knjižnic in skoraj tri tisoč knjižničarjev ter preko sedemsto tisoč končnih uporabnikov knjižničnega informacijskega sistema je tudi zato še toliko bolj odgovorno poslanstvo, ki ga opravlja Institut informacijskih znanosti IZUM s sedežem v Mariboru.

Direktor Instituta informacijskih znanosti Davor Šoštarič je ob inavguraciji projekta povedal: »Vstop v ta projekt pomeni pomembno investicijo tako za institut kot za vse naše uporabnike, ki uporabljajo storitve integriranih knjižničnih informacijskih sistemov pri nas in v regiji. Tudi zato nas veseli, da sta težo in potencial projekta priznali in finančno podprli Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in pa Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Z današnjo inavguracijo smo tako tudi simbolno obeležili vstop v sam projekt. Stavba bo tako v sodobni in modernejši podobi končno lahko izpolnila svoj namen oziroma poslanstvo instituta samega kot tudi njegove razvojne, raziskovalne in izobraževalne vloge.«

Namen

Namen projekta je zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Obenem bo projekt posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev.

Financiranje

Operacijo sofinancirajo: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport; Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; IZUM. Vrednost celotnega projekta je 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 7,2 milijona evrov.

Boljši pogoji

Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževanja. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme.

Cilj naložbe

Dvig raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a, krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, umeščenost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture.