Projekt »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta« je v zaključni fazi

Institut informacijskih znanosti (IZUM) je pred dobrim letom dni začel projekt »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta«. Dela so zdaj v polnem zamahu in devetdeset odstotkov celotne investicije, ki bo zagotovila ustreznejše pogoje za opravljanje dejavnosti, višjo kakovost storitev, več delovnih mest in energetsko sanacijo obstoječe stavbe, smo že realizirali.

Trenutno potekajo dela na notranjih inštalacijah, montaža dvigal, pleskanje in druga dela v novem objektu, medtem ko je energetska sanacija obstoječega objekta praktično zaključena. V novembru je predviden še tehnični pregled, s katerim se bo začelo še zadnje formalno dejanje projekta »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta.«
Uspešna realizacija projekta, ki ne bi bila izvedljiva brez evropskih sredstev in podpore Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, predstavlja pomembno investicijo za še bolj kakovosten in učinkovit razvoj integriranih knjižničnih informacijskih sistemov in sistemov za spremljanje raziskovalne dejavnosti. V okviru projekta se vzpostavljata tudi nov računalniški center in sodoben podatkovni računalniški sistem, preko katerih bo zagotavljanje podpore še bolj kakovostno, varno in zanesljivo.

Namen

Namen projekta je zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Obenem bo projekt posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev.

Financiranje

Operacijo sofinancirajo: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport; Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; IZUM. Vrednost celotnega projekta je 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 7,2 milijona evrov.

Boljši pogoji

Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževanja. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme.

Cilj naložbe

Dvig raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a, krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, umeščenost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture.