Boljši pogoji

Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževanja (praktikantom, dodiplomskih študentom…). Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme.

Z investicijo – dozidavo k obstoječemu objektu – bo institut pridobil dodatnih 1.042,00 m² neto delovnih površin – pisarn, sejnih sob, predavalnic in laboratorijskih prostorov, kar pomeni, da bo predvidenim 153 zaposlenim na voljo cca. 2.178,00 m² delovnih površin, kar je tudi skladno s postavljenimi normativi.

Novi računalniški center

Pridobitev novega računalniškega centra, ki bi iz prejšnjih 33,00 m² površine meril novih 102, 00 m². Pridobitev računalniškega centra je ključnega pomena za delovanje IZUM-a, saj bo le tako lahko konkuriral v svetu na področju knjižničnih informacijskih sistemov. Novi računalniški center bo v prvi vrsti skrbel za:

  • o delovanje računalniškega omrežja IZUM-a (koordinacija razvoja in uporaba standardov računalniške podpore za potrebe vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov;
  • nemoteno obratovanje računalnikov v delovnih pisarnah;
  • strežnike in ostalo skupno računalniško opremo;
  • tehnično podporo storitvam kot so elektronska pošta, spletne strani in podobno;
  • vključenost instituta v sodobne informacijske povezave.

Poleg ustreznejše in varnejše lokacije za vitalno računalniško infrastrukturo IZUM-a in ARNES-a, ki ima v prostorih IZUM-a regionalno vozlišče, je treba zagotoviti prostorske zmogljivosti (za največ 5 računalniških kabinetov) tudi za potrebe varnostnega arhiviranja baz podatkov NUK-a, kar je vse pogoj za uspešno in varno funkcioniranje knjižničnega informacijskega sistema COBISS ter za trajno hranjenje slovenske kulturne e-dediščine. Stroški uporabe prostorov se na osnovi reciprocitete ne zaračunavajo. IZUM že ima nekaj opreme instalirane v prostorih ARNES-a v prihodnje pa jo bo instaliral tudi v prostorih NUK-a. Vsekakor je dovolj razlogov za uresničitev investicije v pridobitev nove, prostornejše in primernejše, predvsem pa varnejše računalniške celice.

Dodatna parkirna mesta v podzemni garaži

Plato pred stavbo IZUM-a so kazili številni avtomobili, ki so dolga leta parkirali svoje jeklene konjičke pred zgodovinskim objektom. Problematika parkiranja je skrajno kritična v širšem okolju stavbe IZUM-a. IZUM ima na severni strani objekta parkiran prostor le za kakšnih deset osebnih avtomobilov. Ob IZUM-u sta tudi Osnovna šola Bratov Polančičev (brez parkirnih mest) in Andragoški zavod (s 3 parkirnimi mesti). Zaposleni na IZUM-u zato že nekaj let parkirajo na ploščadi pred objektom, kar je nedovoljeno, neprimerno in degradira javno površino.

Ker v okolici ni dovolj primernih javnih parkirnih površin, javne garaže v centru mesta pa so preveč oddaljene, imajo velike težave s parkiranjem tudi udeleženci izobraževalnih programov, ki jih izvaja IZUM in drugi obiskovalci. Večkrat se zato predlaga, da se tečaji in sestanki izvedejo na drugih lokacijah, kar je zelo problematično. Reševanje problematike parkiranja je povezano s predpisanim zagotavljanjem parkirnih mest glede na dejavnost, ki v citiranih PUP za mesto Maribor predvideva:

  • 1 parkirno mesto na 30,00 m² neto delovnih površin in 1 parkirno mesto na 3 študente/tečajnike.

Glede na razpoložljivo zemljišče, predvideno kvadraturo delovnih površin ter potrebno število parkirnih mest za tečajnike, je možno in smiselno zgraditi garažo s 158 parkirnimi mesti.

 
 
 

Namen

Namen projekta je zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Obenem bo projekt posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev.

Financiranje

Operacijo sofinancirajo: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport; Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; IZUM. Vrednost celotnega projekta je 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 7,2 milijona evrov.

Boljši pogoji

Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževanja. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme.

Cilj naložbe

Dvig raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a, krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, umeščenost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture.