Razvoj Instituta informacijskih znanosti v Mariboru IZUM trenutno najbolj zavirata prostorska stiska in energetska neučinkovitost obstoječih prostorov. Za visokotehnološko opremo, s katero upravlja IZUM, in za ustrezne standarde varnosti pri delu postaja prostor premajhen, zaradi starosti stavbe pa je potrebna tudi energetska sanacij

Izvedba projekta »DOZIDAVA K OBJEKTU IZUM IN ENERGETSKA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA« bo posledično prinesla:

  • nujno potrebne nove delovne prostore zaposlenim in
  • energetsko sanacijo dotrajanega obstoječega objekta.

Aktualne novice

Prostori prihodnosti

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Namen

Namen projekta je zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Obenem bo projekt posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev.

Financiranje

Operacijo sofinancirajo: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport; Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; IZUM. Vrednost celotnega projekta je 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 7,2 milijona evrov.

Boljši pogoji

Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževanja. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme.

Cilj naložbe

Dvig raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a, krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, umeščenost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture.